Alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor kwetsbare ouderen: 1e projectoproep

De 66 projecten die in het kader van die oproep geselecteerd zijn, worden momenteel uitgevoerd.
 

Algemeen overzicht van de projecten

 
Tijdens onze 1e projectoproep hebben wij niet minder dan 167 innoverende zorgvoorstellen gekregen van zorgverleners of organisaties/verenigingen van zorgverleners.
 
Een jury heeft elk voorstel geëvalueerd. Uit de 167 projecten heeft het Verzekeringscomité 66 projecten geselecteerd. Die hebben de overeenkomst ondertekend, waarin de voorwaarden voor de  financiering en de werking van de projecten zijn vastgelegd. In 2010 werd meer dan 14 miljoen EUR in die projecten geïnvesteerd.
 
Tijdens hun werking hebben die  66 projecten van ons administratieve begeleiding gekregen en ook wetenschappelijke begeleiding van een consortium van universiteiten, belast met de raming van de impact – in de ruime zin van het woord – van de zorgprojecten voor ouderen. We verwachten de conclusies in het 1e semester van 2014.
 

Welk type van activiteit ontwikkelen die projecten?

 
Het type van activiteit dat de projecten uit de 1e projectoproep ontwikkelen, verschilt sterk van project tot project. Aangezien het om proefprojecten gaat, is het type van activiteit dat op een bepaalde plaats in België wordt ontwikkeld daarom niet per se elders terug te vinden. Wilt u weten welk type van projecten in uw buurt worden ontwikkeld? Raadpleeg dan de lijst van geselecteerde projecten en de overeenkomstige dossiers.
 
Globaal genomen stellen die projecten 6 soorten activiteiten voor:
  • nachtverzorging, thuis of in een instelling (11 projecten)
  • ergotherapie (9 projecten)
  • psychosociale ondersteuning (9 projecten)
  • activiteiten in centra voor dagopvang die de mantelzorger respijt geven (8 projecten)
  • ‘casemanagement’, al dan niet in combinatie met andere vernieuwende zorgvormen (21 projecten)
  • andere activiteiten, zoals alternatieve woonvormen (kangoeroewoningen), specifieke respijtprojecten, projecten voor organisatorische bijstand bij het afleveren van geneesmiddelen, enz. (5 projecten).
 
Al die projecten samen kunnen jaarlijks 5.000 patiënten ten laste nemen. Daartoe hebben de projecten niet minder dan 180 voltijdse equivalenten aangeworven.
 

Welke ondersteuning krijgen die projecten uit de 1e projectoproep?

 
Op wetenschappelijk vlak speelt elke zorgverlener die actief deelneemt aan een project een essentiële rol, omdat hij meewerkt aan de gegevensverzameling die een evaluatie van de projecten mogelijk maakt.  Hij heeft dus een reeks instrumenten en referenties die hem helpen bij de uitvoering van zijn taken:
 
Op administratief vlak bevatten de overeenkomst en de bijlagen alle documenten die nodig zijn voor de werking van het project. Een bijzondere cel ,’Protocol 3’ genaamd, beheert alle projecten.
 
Voorstellingsdocumenten van de 1e projectoproep
 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 augustus 2014