MyRiziv: een mandaat geven of krijgen voor het beheer van de gegevens van een zorgverlener

Een zorgverlener kan zelf zijn gegevens beheren in onze webapplicatie MyRiziv of hij kan ook één of meerdere personen het mandaat geven om zijn administratieve gegevens online te beheren, dit via het systeem "Self Service Mandates". Zo kan de zorgverlener hulp krijgen bij enkele administratieve taken.

Aan wie kan de zorgverlener een mandaat toekennen?

De zorgverlener kan een mandaat toekennen aan:

 • een natuurlijk persoon (met een rijksregisternummer of BIS-nummer)
 • een onderneming (met een KBO-nummer)
 • een groepering of instelling gekend bij het RIZIV (met een RIZIV-nummer)

De zorgverlener kan meerdere mandaten toekennen per mandaattype.

Welke mandaattypes bestaan er ?

Op dit moment zijn er 2 mandaattypes beschikbaar voor onze webapplicatie MyRiziv:

 • Een mandaat “Sociaal statuut RIZIV”

Met dit mandaat kan de mandaatnemer in naam van de zorgverlener het sociaal statuut online beheren. De mandaatnemer heeft hierbij dezelfde rechten als de zorgverlener en kan dus o.a.:

 • de contractgegevens van de zorgverlener beheren die de verzekeringsonderneming heeft doorgestuurd
 • het evaluatieresultaat m.b.t. een specifiek premiejaar raadplegen en indien nodig, bijkomend informatie aanleveren
 • betalingen opvolgen
 • een beslissing betwisten

 • Een ruimer mandaat “Administratief dossier RIZIV”

Met dit  mandaat kan de mandaatnemer het volledige dossier van de zorgverlener online beheren. Dus niet alleen het sociaal statuut, maar bv. ook:

  • contactgegevens van de zorgverlener (telefoonnummer, mail- en contactadres)
  • praktijkadresgegevens en conventiestatus
  • verschillende premie-aanvragen, bv. de telematicapremie

Opgelet: onze accrediteringstoepassing zal niet toegankelijk zijn voor mandaatnemers met het mandaat “Administratief dossier RIZIV”. Deze toepassing voorziet momenteel nl. een eigen, zelf ingebouwd mandaatsysteem.

Vanaf wanneer kunt u mandaten aanmaken en gebruiken?

U kunt nu mandaten aanmaken, zowel een mandaat van het type “Sociaal statuut RIZIV” als van het type “Administratief dossier RIZIV”.

Dit betekent echter niet dat dit aangemaakte mandaat onmiddellijk in MyRiziv bruikbaar is:

 • Beide partijen (zorgverlener en mandaatnemer) moeten het mandaat eerst ondertekenen
 • Er is een verschil tussen de startdatum voor het gebruik van de 2 mandaattypes:
  • Een mandaat van het type “Sociaal statuut RIZIV” is vanaf juni 2020 bruikbaar
  • Een mandaat van het type “Administratief dossier RIZIV” zal pas vanaf juli 2020 bruikbaar zijn, omdat eHealth hiervoor nog bijkomende configuraties moet doen.

Opgelet:

  • Deze verschillende timing voor de 2 mandaattypes betekent dat een mandaatnemer met het (ruimer) mandaat “Administratief dossier RIZIV” in de periode mei-juni nog geen toegang zal hebben tot MyRiziv en dus ook niet tot de MyRiziv-module voor het online beheer van het sociaal statuut.
  • Wilt u toch al dat de mandaatnemer met het mandaat “Administratief dossier RIZIV” vanaf mei 2020 toegang krijgt tot de module voor het sociaal statuut? Dan is er de mogelijkheid om beide mandaattypes aan te maken.
  • Artsen en tandartsen (en dus ook hun eventuele mandaatnemers) kunnen nu al beide mandaattypes aanmaken, maar zullen pas vanaf begin 2021 toegang krijgen tot de nieuwe MyRiziv-module voor het online beheer van het sociaal statuut.

Dit betekent voor hen dat:

   • een mandaat van het type “sociaal statuut RIZIV” pas bruikbaar is vanaf begin 2021
   • Een mandaat van het (ruimere) type “Administratief dossier RIZIV” bruikbaar is vanaf juli 2020, dit voor alle op dat moment beschikbare MyRiziv-modules (dus nog niet het online beheer van het sociaal statuut).


Hoe kunt u mandaten aanmaken en beheren?

Zowel de mandaatnemer als de zorgverlener kunnen de aanmaak van een mandaat (voor onbepaalde of bepaalde duur) opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates" (SSM) van CSAM, optie “Beheer mijn ‘gezondheidszorg’ mandaten”.

Het mandaat is actief zodra de zorgverlener en de mandaatnemer de gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard en ondertekend.

In bepaalde gevallen moet de mandaatnemer nog voorafgaandelijke stappen ondernemen om zelf een mandaat te kunnen aanmaken of een door de zorgverlener aangemaakt mandaat te kunnen ondertekenen:

 • Als de mandaatnemer een natuurlijk persoon is, kan hij zich gewoon aanmelden in CSAM. Hij hoeft geen voorafgaandelijke stappen te ondernemen.
 • Als de mandaatnemer een onderneming of een RIZIV-groepering/instelling is, moet hij eerst - voor zover dit nog niet gebeurd is voor andere toepassingen dan MyRiziv (MyCarenet, Medattest, …) – één of meerdere van volgende stappen doorlopen:
  1. activatie in CSAM van de onderneming of RIZIV-groepering/instelling en aanstelling van een hoofdtoegangsbeheerder
  2. activatie in CSAM van het domein (de hoedanigheid) "Gezondheidszorg" en aanstelling van een medetoegangsbeheerder
  3. toekenning van rollen door de toegangsbeheerder via een specifieke toepassing "Rollenbeheer".

De raadpleging van bestaande mandaten en de stopzetting van mandaten door de zorgverlener of de mandaatnemer gebeurt eveneens via "Self Service Mandates".

Contacten

Laatst aangepast op 15 september 2020