Permanentiehonoraria voor pediaters: wat doen in 3 speciale gevallen?

Wat moet u doen bij vervanging van de hoofdarts, wanneer u uw paswoord vergeten bent of in geval van fusie van ziekenhuizen?


Vervanging van de hoofdarts

Bij vervanging van de hoofdarts moet de nieuwe hoofdarts een nieuw ‘Formulier voor de hoofdarts van het ziekenhuis’ invullen en het opsturen:

 • via mail naar hospit@riziv.fgov.be
 • of per post naar:
  RIZIV
  Dienst geneeskundige verzorging - Directie verzorgingsinstellingen en –diensten
  Tervurenlaan 211
  1150 BRUSSEL

Vermeld duidelijk vanaf wanneer de hoofdarts vervangen is. Vanaf dat moment inactiveren we de gebruikersnaam en het paswoord van de vorige hoofdarts voor de beveiligde toepassingen van de beschikbaarheidshonoraria en permanentiehonoraria.

We registreren uw aanvraag zodra we het formulier ontvangen hebben.

Als de hoofdarts al toegangscodes heeft voor andere webtoepassingen van ons (bv. voor accreditering), dan kan hij die ook gebruiken voor de beschikbaarheidshonoraria en permanentiehonoraria, zodra we de nieuwe hoofdarts hiervoor hebben geregistreerd. De hoofdarts krijgt hiervan per mail een bericht.

Als de hoofdarts nog geen toegangscodes heeft voor andere webtoepassingen van ons, dan maken we een gebruikersnaam en paswoord aan en versturen die per brief naar het wettelijke adres van de hoofdarts.

In afwachting van een specifieke procedure inzake toegang tot het elektronisch netwerk van de sociale zekerheid (eHealth), is er een overgangssysteem:

 • We maken een gebruikersnaam aan op basis van de volgende eigenschappen:
  • alleen letters van het alfabet (a-z) en cijfers (0-9)
  • 8 posities
  • geen spaties.

Die gebruikersnaam is uniek in het ganse toegangssysteem op de portaalsite van de sociale zekerheid.

 • We maken een paswoord aan op basis van de volgende eigenschappen:
  • 10 posities
  • geen spaties
  • ‘case-sensitive’ (= let goed op kleine letters versus hoofdletters).

In uw eigen belang vragen we u om discreet om te springen met uw paswoord.

Paswoord vergeten of geblokkeerd

Bij het ingeven van het paswoord zijn slechts 3 pogingen mogelijk. Daarna zijn de toegangscodes automatisch geïnactiveerd. Wilt u ze opnieuw laten activeren of bent u uw paswoord vergeten? Stuur dan een mail naar hospit@riziv.fgov.be of naar helpdesk@riziv.fgov.be.

Fusie van ziekenhuizen

Bij fusie van 2 of meer ziekenhuizen die voor de fusie allen in aanmerking kwamen voor permanentiehonoraria voor pediaters, inactiveren we de toegangscodes van het ziekenhuis waarvan het RIZIV-identificatienummer is opgeheven. Dat doen we vanaf het trimester waarin de fusie plaatsvindt (als we de nieuwe situatie tijdig vernemen).

Vanaf dan kan de hoofdarts van het ziekenhuis met het opgeheven RIZIV-identificatienummer geen permanenties meer registreren. Het is wel mogelijk dat er voor meerdere campussen nog permanenties geregistreerd kunnen worden voor de permanentiehonoraria (voor zover die campussen allemaal blijven voldoen aan de voorwaarden).

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 05 februari 2018