BorderLeft1
Français
BorderRight1
Rolmobs

Databank betreffende het verhuursysteem van rolstoelen in ROB/RVT

Op 1 september 2007 is het verhuursysteem van rolstoelen in rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen in werking getreden (deel IV. van artikel 28, § 8, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen). Teneinde dit verhuursysteem te evalueren werd er beslist om een databank op te richten zodat de verhuurde rolstoelen kunnen worden opgevolgd.

Alle bandagisten die in het verhuursysteem actief zijn, moeten de gegevens betreffende de rolstoelen die ze in het kader van dit systeem beheren, aan het RIZIV overmaken. Deze gegevensoverdracht betreft de gegevens vanaf 1 januari 2010.

Contact :

©INAMI-RIZIV 2010-2013 webmaster