K.B. 10-1-1991: vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen

Samenvatting: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/176-1

Noot: Historiek vanaf 1-6-2002

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 6-2-2020 - Wijzigende numac: 2020040218

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

Inhoudsopgave van het document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 7ter.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL