K.B. 3-6-2007: uitvoering art. 37, § 16bis, lid 1, 3°, en lid 4, voor actieve verbandmiddelen

Samenvatting: Papierversie: Pagina UB/1534

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 15-4-2019

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]


Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft

HOOFDSTUK I - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTPRIJS VAN ACTIEVE VERBANDMIDDELEN VOOR PATIENTEN MET CHRONISCHE WONDEN

Art. 1.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Art. 2.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Art. 3.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Art. 4.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Art. 5.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

HOOFDSTUK II - MAXIMUMFACTUUR

Art. 6.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

HOOFDSTUK III - REGISTRATIE DOOR DE AFLEVERENDE APOTHEKER

Art. 7.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN

Art. 8.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Art. 9.

Opgeheven door: K.B. 23-3-19 - B.S. 15-4 - art. 7

Bijgevoegde bestanden
Versie vanVan toepassing op
Bijlage 101/03/2017
  "   "  01/01/2018
  "   "  01/04/2019
  "   "  01/10/2019
Bijlage 201/07/2007
  "   "  01/10/2019
Bijlage 301/07/2007
  "   "  01/06/2012
  "   "  01/08/2013
  "   "  01/10/2019
Bijlage 401/07/2007
  "   "  01/10/2019

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]