Publié le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 6.


Art. 6bis.
25/04/2004 § 1. De Koning kan het voeren van een comptabiliteit der vastgelegde uitgaven voorschrijven in de onder artikel 1 opgesomde instellingen. Hij stelt de regeling daarvan vast, eventueel met inachtneming van de eigen behoeften van iedere instelling.
25/04/2004 § 2. De Koning mag beslissen dat de bepalingen van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, die betrekking hebben op de controle van de vastlegging van de uitgaven, eveneens van toepassing zullen zijn op de instellingen van categorie A.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]