K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en Rode Kruis, kalenderjaar 2014

Résumé: Numac tekst: 2014022377

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-7-2014 - Wijzigende numac: 2014022377

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2014

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL