Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 81

[B.S. 07/08/1971 Invoeging] Art. 81.
      d'application partir du 01/05/2003