Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 29.


Art. 30.
01/05/2003 Wanneer een gerechtigde recht heeft op één der voordelen bedoeld in artikel 29, §1, 2° of , maar dit nog niet effectief ontvangt, worden de uitkeringen hem toegekend.
01/05/2003 In dat geval zijn de laatste drie leden van artikel 76quater, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 van toepassing.

Art. 31.

FR   NL   [Affichage pour impression]