Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 77.


Art. 78.
01/05/2003 De door dit besluit ingestelde verzekering maakt het voorwerp uit van een financieel beheer dat gescheiden is van dit van de uitkeringsverzekering voor werknemers.

Art. 79.

FR   NL   [Affichage pour impression]