Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 32.


Art. 33.
01/05/2003 Mits aan de andere voorwaarden voldaan is, belet de niet-betaling der uitkeringen ingevolge de toepassing van de artikelen 27 tot 29, niet dat een tijdvak van arbeidsongeschiktheid wordt erkend of onderbreekt zo een lopend tijdvak van arbeidsongeschiktheid niet, naar gelang van het geval.

Afdeling IV - De betaling der uitkeringen

Art. 34.

FR   NL   [Affichage pour impression]