Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 32


(En vigueur le: 01/05/2003 - )

est cité par:

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 3

- verminderde uitkeringen: waarin worden opgegeven het totale aantal uitkeringsdagen en de totale bedragen, uitgekeerd met toepassing van de artikelen 28, 28bis, 29, 31 en 32, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
(En vigueur le: 01/01/1990 - )