Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 48.


Art. 49.
01/05/2003 De artikelen 77, derde tot vijfde lid, 78, 79 en 82 van het koninklijk besluit van 4november 1963 zijn van toepassing op de speciale afdeling van de Technische intermutualistische raad.

Art. 50.

FR   NL   [Affichage pour impression]