Publié le 29/12/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 12bis.


Art. 12ter.
01/01/2007 Opgeheven door K.B. 21-12-2006 - B.S. 29-12 - ed. 6

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]