Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 46.


Afdeling III - De speciale afdeling van de Technische intermutualistische raad
Art. 47.
01/05/2003 Bij de Technische intermutualistische raad, opgericht bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut, wordt een speciale afdeling opgericht, die als opdracht heeft advies uit te brengen in verband met de problemen die betrekking hebben op de toekenning der uitkeringen, met het oog op het onderzoek ervan door het in artikel 39 bedoelde beheerscomité.


Art. 48.

FR   NL   [Affichage pour impression]