Publié le 10/08/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 63.


Art. 64.
20/08/2018 De gerechtigde is ertoe gehouden gevolg te geven aan elke oproeping voor een onderzoek vanwege de adviserend arts van zijn verzekeringsinstelling, vanwege de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, vanwege de Geneeskundige raad voor invaliditeit of vanwege de arts van de Dienst voor uitkeringen, lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit.
20/08/2018 Indien hij zich niet kan verplaatsen, is hij ertoe gehouden om die onmogelijkheid onmiddellijk mee te delen aan het op de oproeping opgegeven adres, en moet hij zich vanaf dat tijdstip en gedurende ten hoogste acht dagen op het door hem opgegeven adres ter beschikking van de controle houden, totdat hem de datum is meegedeeld tot wanneer het onderzoek is verdaagd of totdat hij het bezoek heeft gekregen van de adviserend arts, van de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of van de arts van de Dienst voor uitkeringen, lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, die bevoegd zijn om een beslissing te nemen.

Art. 65.

FR   NL   [Affichage pour impression]