Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 64

[Koninklijk besluit 08/05/2014 - B.S. 06/06/2014 p.43574 art.12 Vervanging] <:M>De gerechtigde is ertoe gehouden gevolg te geven aan elke oproeping voor ...
      d'application à partir du 31/12/2015

[Koninklijk besluit 30/07/2018 - B.S. 10/08/2018 art.4 Wijziging] Indien hij zich niet kan verplaatsen, is hij ertoe gehouden om die ...
      d'application à partir du 20/08/2018
      Note: Wijziging enkel in NL