K.B. 20-12-2006: invoering toekenningsvoorwaarden adoptieuitkering t.g.v. zelfstandigen

Note: Tekst bijgewerkt tot het: B.S. 3-2-2020 - Wijzigende numac: 2020200510

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL