K.B. 18-6-2018: bepaling regels en bewijsstukken voor terugbetaling van reiskosten bedoeld in art. 10, § 1, tweede lid van Wet 18-7-2017 betreffende oprichting statuut nationale solidariteit, toekenning herstelpensioen en terugebetaling van medische zorg ingevolg daden van terrorisme, vaststelling tarief erelonen en kosten voor deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake geschillen over rechten toegkend bij die wet

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 28-6-2018

Numac: 2018203316

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 juni 2018 tot bepaling van de nadere regels en de bewijsstukken voor de terugbetaling van de reiskosten bedoeld in artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting vanhet statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, en tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake de geschillen over de rechten toegekend bij die wet

Table des Matières du document

Artikel. 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe A22/03/2016
Annexe B22/03/2016

FR   NL