Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 8.


Art. 9.
01/01/2002 Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1980.

FR   NL   [Affichage pour impression]