K.B. 5-12-2001: globaal budget in 2001 voor de farmaceutische specialiteiten

Résumé: Numac tekst: 2001022988 - p. 44664

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-12-2001 - Wijzigende numac: 2001022988 - p. 44664

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 december 2001 tot vaststelling van de globale begroting van de financiele middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2001 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL