d'application à partir du 01/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
01/06/2019 Wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van dit besluit :
01/06/2019 a) alle hechtings- en ligatuurmateriaal met uitzondering van de vascular closure devices en de clips voor cerebrale aneurysma;
01/06/2019 b) alle invasieve medische hulpmiddelen en implantaten die in de mond of ter hoogte van het aangezicht gebruikt worden en waarvan minimaal een gedeelte intrabuccaal of extrabuccaal zichtbaar is.

HOOFDSTUK III.- NOTIFICATIE

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]