d'application Ó partir du 01/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 10.


HOOFDSTUK IV.- OPHEFFING- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 11.
01/06/2019 Het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik wordt opgeheven.


Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]