K.B. 7-4-2019: uitvoering van art. 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Note: Test ingevoegd door B.S. 26-4-2019

FR   NL  


Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- DEFINITIES

Artikel 1.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSGEBIED

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK III.- NOTIFICATIE

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK IV.- OPHEFFING- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 11.     Art. 12.

HOOFDSTUK V.- SLOTBEPALINGEN

Art. 13.     Art. 14.

FR   NL