K.B. 30-12-2005: vaststelling wijze van bekendmaking van aanbevelingen en indicatoren, art. 73, § 2

Résumé: Numac tekst: 2006022039 - p. 4947

Papierversie: pagina UB/1347

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-2-2010 - Wijzigende numac: 2010022122 - p. 11828

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 december 2005 tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de aanbevelingen en indicatoren, bedoeld in artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL