d'application à partir du 15/11/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2002

Artikel 1.


Art. 2.
15/11/2001 De bepalingen van de in artikel 1 genoemde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins tegen infecties door meningokokken van groep C die verstrekt worden in uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties door meningokokken van groep C.
15/11/2001 De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming in de aankoopkost van die vaccins alsmede de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]