K.B. 26-5-2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet 14-7-1994

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 31-5-2016

Tekst gewijzigd door B.S. 24-09-2019

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

TITEL II - PLAATS VAN VERSTREKKING

HOOFDSTUK I - MEDISCHE DIENSTEN EN MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTEN

Afdeling I - Transplantatiecentrum

Art. 2.

Afdeling II - Dienst voor medische beeldvorming

Onderafdeling I - Transversale axiale tomograaf (scanner)

Art. 3.

Onderafdeling II - Magnetische resonantie tomograaf (NMR)

Art. 4.

Afdeling III - Dienst radiotherapie

Art. 5.

Afdeling IV - Dienst nucleaire geneeskunde met PET-scanner

Art. 6.

Afdeling V - Centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie

Art. 7.

Afdeling VI - Centra voor menselijke erfelijkheid

Art. 8.

Afdeling VII - Brandwondencentrum

Art. 9.

HOOFDSTUK II - ZORGPROGRAMMA'S

Afdeling I - reproductieve geneeskunde

Art. 10.

Afdeling II - Cardiale pathologie

Onderafdeling I - Zorgprogramma B

Art. 11.

Onderafdeling II - Zorgprogramma E

Art. 12.     Art. 13.

Onderafdeling III - Zorgprogramma T

Art. 14.

Onderafdeling IV - Zorgprogramma C

Art. 15.

Afdeling III - Oncologie

Art. 16.

HOOFDSTUK III - ZIEKENHUIS AFDELINGEN

Art. 17.

HOOFDSTUK IV - ZIEKENHUIS FUNCTIES

Afdeling I - Spoedgevallenzorg

Onderafdeling I - Eerste opvang van spoedgevallen en Gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Art. 18.     Art. 19.

Onderafdeling II - Mobiele urgentiegroep (MUG)

Art. 20.

Afdeling II - Intensieve zorg

Art. 21.

TITEL III - ZWAAR MADISCH APPARAAT

Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.

TITEL IV - SLOTBEPALINGEN

Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.

FR   NL