Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Art. 2.


Art. 3.
03/12/1966 De in artikel 2 bedoelde ambtenaar, die slechts van de kennis van één taal doet blijken, behoudt, indien hij het wenst, zijn betrekking tot het mogelijk wordt hem, naar aanleiding van een bevordering die hij aanvaardt, over te plaatsen naar een dienst waarvoor hij uit het oogpunt van taal geschikt is.
03/12/1966 Inmiddels mag hij niet worden belast met taken die hem omgang doen hebben met het publiek.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]