K.B. 24-11-2019: vaststelling globaal budget 2019 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

Résumé: Numac tekst: 2019015589 - p. 109510

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-2019 - Wijzigende numac: 2019015589 - p. 109510

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 november 2019 tot vaststelling van het globaal budget in 2019 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 13/12/2019

FR   NL