Publié le 15/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 311.


HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Afdeling I.- Comité van de Dienst voor administratieve controle
Art. 312.
25/01/2014 Opgeheven door: KB 13-11-13 - B.S. 15-1-14 - art. 1


Art. 313.

FR   NL   [Affichage pour impression]