Protocol 28-11-2018 tussen Federale Regering en in art. 128, 130, 135 en 138 van Grondwet bedoelde overheden betreffende beheer en financiering van applicatie voor financiering van rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden bejaarden, centra dagverzorging, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve verzorging en palliatieve dagcentra (RVT)

Résumé: Numac tekst: 2019010471

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 5-2-2019 - Wijzigende numac: 2019010471

FR   NL  


Protocolakkoord van 28 november 2018 tussen de Federale Regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie voor de financiering van de rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, centra voor dagverzorging, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en palliatieve dagcentra (RVT)

Table des Matières du document

TITEL I. - Algemeen

Artikel 1.     Art. 2.

TITEL 2. - Opvolging van een nieuwe ontwikkeling

Art. 3.

HOOFDSTUK I. - Ontvangst van een ontwikkelingsaanvraag

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK II. - Specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteit van de ontwikkelingen

Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK III. - Service Level Agreement, documentatie en geschillenbeheer

Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

HOOFDSTUK IV. - Andere activiteiten van de IT Projectleider

Art. 15.

HOOFDSTUK V. - IT-team

Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

HOOFDSTUK VI. - Helpdesk

Art. 19.

HOOFDSTUK VII. - Financiering

Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.

HOOFDSTUK VIII. - Bescherming van de privacy en aansprakelijkheid voor de verwerking van de gegevens

Art. 24.

FR   NL