K.B. 24-9-2003: toekenning tegemoetkoming voor tijdelijke en experimentele projecten m.b.t. de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven

Résumé: Numac tekst: 2003022886 - p. 47896

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-9-2003 - Wijzigende numac: 2003022886 - p. 47896

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 september 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden toegekend in het kader van tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL