K.B. 22-12-1998: vaststelling van grondslag voor de berekening van de tegemoetkoming voor verstrekkingen van geneesheren

Résumé: Papierversie: Pagina UB/556

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 8-1-1999

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 december 1998 tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL