Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 129.


Art. 130.
01/01/2003 De in de artikelen 125 en 126 bepaalde sancties mogen verdubbeld worden wanneer de verzekerde binnen drie jaar, te rekenen van de dag waarop de eerste sanctie hem betekend werd een terkortkoming heeft begaan van dezelfde aard als die waarvoor hem één van deze sancties werd opgelegd.

Art. 131.

FR   NL   [Affichage pour impression]