Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 130.


Art. 131.

In geval van samenloop van verscheidene tekortkomingen worden de sancties samengevoegd.

Wanneer echter dezelfde daad verscheidene tekortkomingen uitmaakt, wordt enkel de zwaarste sanctie uitgesproken.


Art. 132.

FR   NL   [Affichage standard]