Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 131

[B.S. 31/01/1937 Invoeging] Art. 131.
      d'application à partir du 01/01/2003