Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 131

[Koninklijk besluit 24/10/1936 - B.S. 31/01/1937 Invoeging] In geval van samenloop van verscheidene tekortkomingen worden de sancties samengevoegd.
      d'application partir du 01/01/2003