K.B. 15-1-2009: betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Résumé: Papierversie: UB/1743

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 16-7-2010

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 januari 2009 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL