Publié le 10/08/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 58ter.


Afdeling II - De beslissingen in verband met de staat van arbeidsongeschiktheid

a) De tijdvakken van primaire arbeidsongeschiktheid
Art. 59.
20/08/2018 Begin, voortduren, wederoptreden, duur en einde van de arbeidsongeschiktheid in de loop van de tijdvakken van primaire ongeschiktheid worden vastgesteld door de adviserend arts van de verzekeringsinstelling of, onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 90, derde lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, door de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of door de arts van de Dienst voor uitkeringen, lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit.


Art. 60.

FR   NL   [Affichage pour impression]