Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 41

[B.S. 07/08/1971 Invoeging] Het beheerscomité heeft, wat de door dit besluit ingestelde verzekering ...
      d'application à partir du 01/05/2003

[Programmawet 17/06/2009 - B.S. 26/06/2009 éd.2 p.43978 art.11 Opheffing] 8° <:M>Opgeheven bij : Wet(prog)(I) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed.2 - art.11<:m>
      d'application à partir du 06/07/2009

[Koninklijk besluit 07/12/2016 - B.S. 21/12/2016 p.87733 art.1 Opnieuw ingevoegd] 8° <:W>het stelt de richtlijnen vast voor de organisatie van de controle van ...
      d'application à partir du 01/01/2015