Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 34.


Art. 34bis.
01/05/2003 Opgeheven bij: K.B. 13-1-03 – B.S. 24-1 – ed. 3

Art. 35.

FR   NL   [Affichage pour impression]