Publié le 27/10/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 43, § 1, 1°, van de programmawet van 24 december 1993
Artikel 1.
01/01/2001 Worden in aanmerking genomen voor de toepassing van de sociale vrijstelling van het remgeld, bepaald door artikel 43 van de programmawet van 24 december 1993 :
01/01/2001 het persoonlijk aandeel voor de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A en B als bedoeld bij artikel 2, 2°, a) eerste en tweede streepjes, van het koninklijk besluit van 7mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen;
01/01/2001 het forfaitair persoonlijk aandeel voor de aangenomen specialiteiten bestemd voor in een verplegingsinrichting of een psychiatrische inrichting opgenomen rechthebbende, omschreven in, respectievelijk, artikel 2, 2°, b) van het reeds vernoemde koninklijk besluit van 7mei 1991 en artikel 4, § 5, tweede lid van de Nationale overeenkomst van 12 maart 1999 tussen de psychiatrische inrichtingen en diensten en de verzekeringsinstellingen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]