Publié le 27/10/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 43, § 1, 1°, van de programmawet van 24 december 1993

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2001 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

FR   NL   [Affichage pour impression]