d'application à partir du 01/01/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 43, § 1, 1°, van de programmawet van 24 december 1993

Artikel 1.


Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.


FR   NL   [Affichage standard]