K.B. 19-10-2001: uitvoering art. 43, § 1, 1° van de programmawet van 24-12-1993

Résumé: Numac tekst: 2001022766 - p. 37361

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-1-2001 - Wijzigende numac: 2001022766 - p. 37361

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 43, § 1, 1°, van de programmawet van 24 december 1993

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL