Koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 43, 1, 1, van de programmawet van 24 december 1993

Art. 2

[B.S. 27/10/2001 Invoeging] Art. 2.
      d'application partir du 01/01/2001