K.B. 22-6-2016 tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet 14-7-1994 - jaar 2015

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 5-7-2016

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2015

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL