K.B. 22-6-2004: goedkeuring Huishoudelijk reglement Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Résumé: Numac tekst: 2004022498 - p. 54214

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 7-7-2004 - Wijzigende numac: 2004022498 - p. 54214

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 22 juni 2004 tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Artikel 1.

Het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen in bijlage is goedgekeurd. Het vervangt het Reglement van 30 september 1965.

Art. 2.

Dit besluit treedt onmiddelijk in werking.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]