d'application à partir du 01/01/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019
Artikel 1.
01/01/2019 In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor het jaar 2019 vastgesteld op 17,980000 miljoen EUR.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]